Zoeken

Resultaten

De activiteiten in de bibliotheek gaan langzamerhand weer opstarten, neem contact op met de bibliotheek.



Bergschenhoek, Ontmoet!

Formulierenbrigade SWL



De formulierenbrigade biedt ondersteuning het invullen van formulieren . U kunt daarbij denken aan Belasting aangifte, Aanvraag AOW, Aanvraag of wijziging van Huur- en Zorgtoeslag, aanvraag bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belasting enz.

Toelichting agenda:

In februari en maart is er elke week een spreekuur. U moet zich eerst aanmelden voor een afspraak.

Periode:

01-02-2020 tot 31-03-2020

Aanmeldinformatie:

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Welzijn: 010 522 55 45. U krijgt dan ook te horen welke papieren u moet meenemen om het invullen/ aanvragen mogelijk te maken.

Kosten/tarieven:

Per consult betaalt u € 2,00 aan administratiekosten.

Bijzonderheden:

Maandelijks is er een spreekuur in alle drie de woonkernen. In februari en maart is er elke week in elke woonkern een spreekuur.
Inwoners die de Nederlandse taal niet beheersen vragen wij iemand mee te nemen die hen daarbij kan ondersteunen.
De vrijwilligers zijn door verschillende instanties getraind (Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst en ambtenaren van de gemeente). Gezamenlijk vult u de benodigde formulieren in. U blijft zelf verantwoordelijk voor de formulieren en de verstrekte gegevens. Uw privacy blijft ten alle tijden gewaarborgd. U krijgt een kopie van het ingevulde formulier mee.

Contactgegevens:

Wilhelminastraat 1 A
2661ET Bergschenhoek
T 010 5219297
E bergschenhoek@bibliotheek...