Zoeken

Klant helpenDe klant is doorverwezen naar een cursus in de bibliotheek.


De klant heeft voldoende informatie.

Resultaten

Wijkservicepunt Maastricht Zuidwest

Het WSP is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties die hulp en ondersteuning bieden op alle mogelijke terreinen.

Vragen over inkomen, wonen, werken, welzijn. Advies over instanties die behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van problemen en ondersteuning bij aanvragen van kwijtscheldingen, toeslagen, inkomensondersteuning, enzovoorts. Daarnaast bieden ze belastingservice en een klapperproject.

Anjelierenstraat 35
6214SW Maastricht

T: 043 7630 040
E: informatieenadvies@trajekt.nl
W: Website Wijkservicepunt ZW