Zoeken

Klant helpenDe klant is doorverwezen naar een cursus in de bibliotheek.


De klant heeft voldoende informatie.

Resultaten

Wijkservicepunt Maastricht Noordoost

Het WSP is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties die hulp en ondersteuning bieden op alle mogelijke terreinen

Vragen over inkomen, wonen, werken, welzijn en opvoeden.
Advies over instanties die behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van problemen en ondersteuning bij aanvragen van kwijtscheldingen, toeslagen, inkomensondersteuning, enzovoorts.
Het WSP heeft een belastingservice en een klapperproject (incl. formulieren- en digitale hulp)

Edisonstraat 4
6224GK Maastricht

T: 043 7630 010
M: 06 53 32 92 29
E: informatieenadvies@trajekt.nl
W: Website Wijkservicepunt NO